CellChek SL Speküler Mikroskop

Marka: Konan

Tam Otomatik

Konan CellChek speküler mikroskop, otomatik ayar, otomatik odaklama, otomatik çekim, otomatik analiz ve otomatik pakimetri özelliklerini tek bir düğmeyle kullanımınıza sunar. Bu rekabetin bittiği noktadır. Bunun ötesinde, yarı-otomatik analiz yöntemleriyle, ileri seviyede hasar görmüş kornealarda, incelenebilir özellikteki az sayıda hücrenin de doğru olarak değerlendirilmesini sağlar.

Trend Analiz Sadece Konan’da!

Konan’ın Patentli Çekim yöntemi, aynı speküler veri örneği alanlarının tam olarak incelenmesini sağlayacak pozisyon verilerini içeren veri örneklerini saklayarak zamanla değişen hücresel istatistikleri oluşturur. Trend analiz, tedaviye verilen yanıtları değerlendirmede ve hastalığın önlenmesinde veya seyrini anlamada kritik bir öneme sahiptir.

FDA 510(k) Onayı

NQE ürün kodlu speküler mikroskoplar sınıflandırması altında FDA 510(k) onayını alan speküler mikroskop. Kornea endotel tabakasının, endotel hücre morfolojisin görüntülenip değerlendirilmesinde ve kornea pakimetrisinde FDA onayı almış bir cihazdan daha azını neden kabul edesiniz ki?

Kullanım Alanları:

 • Katarakt cerrahisi ve IOL implantasyonu

  Düşük endotel hücre sayıları ve mevcut distrofiler, sorunsuz katarakt cerrahisinden alınacak olumlu sonuçların potansiyelini belirgin ölçüde azaltır. Cerrahlar IOL önerisinde bulunurken bu veriler onlar için kritiktir: IOL’lerin yapısal özellikleriyle de açıklanamayacak olan ameliyat sonrası komplikasyonların kornea kaynaklı olmadığını ameliyat öncesinden tespit etmek ve belgelemek gibi…
   
 • Genel Kornea Muayenesi

  Konan Speküler Mikroskop Fuch’s Distrofi, Keratokonus ve diğer kornea hastalıkları ve travmaların tespitinde paha biçilemez bir yöntemdir.
   
 • Refraktif Cerrahi

  Refraktif Cerrahi komplikasyonları literatüründe, distrofisi olan kornealarla ilgili raporlar bulunmaktadır. Olumlu cerrahi neticeler elde edebilmek için doğru ameliyatı yapmak veya tavsiye edebilmek adına, refraktif cerrahi ile ilgilenen hekimler ve optometristler korneanın durumunu dikkatli bir biçimde incelemek hususunda sorumludurlar.
   
 • Kontakt Lens Kullanımı

  Speküler mikroskopi, kontakt lens materyallerinden kaynaklanan oksijen bariyerinin zararlarını en aza indirgeme yolunda yapılan mücadelede, kornea hasarını endotel üzerinden doğru bir biçimde tespit edebilmek açısından hayli önem taşımaktadır.

Neyi kaçırdığınıza inanamayacaksınız!

Analiz Yöntemleri

Güvenilir Analiz Yöntemleri

Tam otomatik analiz çabuk ve kolaydır, ancak Konan, ileri derecede hastalıklı kornealarda da doğru analiz yapılabilmesi için ek seçenekler sunar.

 • Tam Otomatik:
  Yeterli derecede sayılabilir hücresi olan ve düşük polimegetizmli(CV) kornealarda rutin olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. İşlem süresi yaklaşık 15 sn’dir.
   
 • Yarı Otomatik:
  Kullanıcı otomatik olarak çizilmiş hücresel çerçeveyi kaydırarak öznel değerlendirmeler yapabilir.
   
 • Merkez Metodu:
  Patentli olan bu yöntem, yüksek doğruluk özelliği nedeniyle FDA tarafından yapılan klinik araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır.
   
 • Esnek-Merkez Metodu:
  İncelenebilecek yeterli sayıda hücre bulunmayan görüntülerin analizinde oldukça güvenilirdir.

            

Fakik IOL’ler

ICL İmplantasyonlarında Endotel Hücre Sayılarının Bilinmesi Gereklidir

Kornea endotel hücre sayısının olmadığı durumlarda mevcut ICL’ler implantasyon için kontra-endikedir ve speküler mikroskopinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Hastanın uygun aday olup olmadığını anlamak için operasyon öncesi endotel hücre yoğunluğunun kesinlikle kontrol edilmesi gereklidir ve operasyon sonrası da endotel sağlık durumunun takip edilebilmesi için periyodik olarak görüntüleme işlemlerine devam edilmelidir.

1980’lerde geliştirilmiş olan bir kartla endotel sayısı kabaca tahmin edilebilse de, bu tekniğin şimdilerde ancak Konan Speküler Mikroskopi Teknolojileri sayesinde cevap bulabildiğimiz önemli kısıtlamaları bulunmaktadır. 

 • Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
 • Görüntü kalitesini belirgin ölçüde değiştirebilen +1 ve +2 seviye Guttatalı kornealarda dahi mükemmel görüntüleme
 • Hücre sayısı ve hücre morfoloji değişikliklerinin her ikisini aynı anda analiz edebilme( ‘’kart’’ yöntemiyle morfoloji incelenememektedir)
 • Morfolojideki değişiklikler korneal stresin çok hassas bir göstergesi olabilir.
 • Benzersiz endotel veri lokasyonlarını tespit etme ve hastalığın seyrini inceleyebilme özelliği
 • Farklı noktalardan elde edilen hücre sayıları veya morfolojik değişiklikler hastalığın seyri hakkında yanlış değerlendirme yapılmasına neden olabilir. Ölçüm Lokasyonunun tespiti, hastalığın seyri hakkında doğru izlenimler edinmek açısından önemlidir.
 • Fotoğraf ve istatiski verileri içeren analiz sonuçlarını almanız saniyeler sürer.
 • Pre-operatif kornea değerlendirmesinde ve diğer ön segment işlemlerinde tamamlayıcı kullanım olarak önemi büyüktür.
 • Bu tip cihazların neredeyse bütün klinik araştırmalarında kullanılan ‘’Gold Standard’’ teşhis cihazı Konan’dır.
 • Korneanın fizyolojik olarak ilgili cerrahi müdahalelere uygun olduğunu belirlemek ve bunu belgelendirmek için her seferinde aynı yüksek kalitede veriyi toplayabilme garantisini hak ediyorsunuz!

‘’Fakik lens implantasyonu yapılacak her hastanın ön kamara derinliklerinin en az 3.2 mm, kornea endotel sayılarının ise 2000’den fazla olması gereklidir.’’
Vance Thompson, MD in ‘’Phakic IOL’s Find a Solid Niche’’(Opthalmology Management, September 2009)

Kornea Hakkında

‘’Kapsamlı bir ön segment muayenesi, kornea endoteli analizini içermelidir.’’
Jonathan D. Solomon, MD

   

Endotel

Kornea endoteli kornea içindeki sıvıyı dengeleyerek bariyer görevi, kornea içindeki fazla sıvıyı atarak da pompa işlevi gören tek sıra hücreden oluşmuş bir tabakadır.

Fonksiyonlarını doğru olarak yerine getiren bir kornea tam görme için gerekli olan uygun berraklığı ve kornea şeklini sağlar.

Endotel hücre kaybı veya hasarı olduğunda, geriye kalan hücreler, yapısal bütünlüğü korumak için hacmen büyürler ve boşlukları doldurabilmek için şekillerini değiştirirler.

Eğer endotel hücre kaybı veya hasarı çok fazlaysa pompa mekanizması olumsuz etkilenebilir ve  kısmi veya tam görme kaybına neden olabilecek kornea ödemi ile sonuçlanır.

Hücre kaybı - Morfoloji

Travmalar, göz cerrahisi sırasında meydana gelen hasarlar(korneal insizyonlar, fako), lazer cerrahisi, intraoküler lensler, göz damlaları içinde bulunan farmasotik ajanlar veya doğal yaşlanma süresi nedeniyle endotel hücre kayıpları yaşanabilir.

Hücre sayıları, hacim ve şekil değişiklikleriyle birlikte kornea sağlığının kantitatif ve kalitatif göstergeleridir.

Kornea ve ön segment cerrahileri, implante edilebilen göz cihazları ve kontakt lens kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kornea endotelinin görüntülenmesi işlemi daha çok önem kazanmıştır.

Konan Speküler Mikroskopu, endotelin büyük büyütmelerde incelenebilmesine imkan verir ve korneanın detaylı olarak değerlendirilebilmesini sağlar.

Bu önemli bilgiyle de hasta için en uygun olan cerrahi şekli veya tedavi seçeneği belirlenir

Morfoloji Örnekleri

 • Normal Endotel Hücre Yoğunluğu(ECD). Normal ECD yaşla birlikte azalır.

   
 • Düşük ECD. Düşük ECD, speküler mikroskopi yapılmadığında katarakt ve kornea cerrahilerinde gözden kaçabilecek bir risk faktörüdür.

   
 • Polymegetizm. Tek tip hücre hacminin değişken hücre hacimlerine değişmesi endotelin strese maruz kaldığının göstergesidir.

   
 • Pleomorfizm. İdeal altıgen hücre geometrisinin bozulup farklı hücre geometrilerinin ortaya çıkması.

   
 • Polymegetizm ve Pleomorfizmi olan normal ECD’li kornea. Şekildeki korneanın ECD değeri normal, fakat hücre hacim/şekil farklılıkları ve altıgen olmayan hücre sayısının fazlalığı ile birlikte hücre morfolojisinde büyük değişimler gözlenmektedir.(4,5,7 kenarlı hücreler, pleomorfizm vs.)

Önemli Not

Konan Medical, rutin klinik uygulamalar, implante edilebilir tıbbi cihazlar ve farmasötiklerle yapılan klinik deneyler, profesyonel araştırma merkezleri için, en çok kullanılan speküler mikroskopiyi ve endotel analiz cihazlarını, ve dünyanın ilk göz bankalarının çoğunluğuna  donör kornea dokusunun değerlendirilmesi ve analizi için gerekli olan ilk göz bankası sistemini sağlamak konusunda güvenilir bir markadır.

Bu bir tesadüf değildir. Sadece Konan tarafından hak edilmiştir ve hak edilmektedir.

 • Fotoğraflama Yöntemi                            Non kontakt: otomatik hedef bulma
                                                                       otomatik odaklama
                                                                       otomatik çekim
                                                                       otomatik  hücre sayımı
 • Fotoğrafik Alan                                         0.1 mm2
 • Pakimetri Ölçüm Doğruluğu                     ± 10 µm ya da daha iyi
 • Analitik Doğruluk                                      Merkez metodla hücre alanı: ± % 5
                                                                       Hücre Eleme metoduyla hücre alanı: ± % 15
 • Kamera                                                        Çift Kamera Sistemi
 • Flash                                                            Konan Xe tüp
 • Odaklama için Aydınlatma                       Konan halojen lamba    
 • Çalışma Gerilimi                                        100-240VAC 50/60 Hz
 • Sigorta                                                         3A (250V) ×2 (FASTBLOW 5 x 20)
 • Güç Tüketimi                                               70 VA
 • Ağırlık                                                          20.5 kg
 • Boyutlar                                                       Yaklaşık 42 x 33 x 486 mm

Müşterilerimizden

Uzun bir araştırmadan sonra klinik çalışmalarıma katkı sağlaması amacıyla Biolase Marka Waterlase iPlus ve Epic laser cihazlarını satın almaya karar verdim.

Hem cihazlarımdan hem de almış olduğum Türkiye temsilcisi Unimed firmasının satış öncesi ve satış sonrası yaklaşımları ve hizmetleri bence mükemmel.

Teslimat sırasında almış olduğum teknik ve klinik pratik eğitim sayesinde cihazlarımı son derece efektif ve sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyorum.

Teşekkürler...

Görüşler
Diş hekimi Yücel Duman

Manavgat - Antalya

10 yıldır dental lazerler ile çalışıyorum.

Unimed ve Biolase markaları en iyi ürünleri ve hizmeti bana sağlayarak farklarını ortaya koydular.

Dental lazerlerle yeni ilgilenmeye başlamış tüm diş hekimlerine önce  Unimed ve Biolase Laser ile tanışarak laser dünyasına adım atmalarını öneririm.

Görüşler
Diş hekimi Mert Topçubaşı

Memorial Hastanesi Ataşehir

2013 yılı başında satın almış olduğum Biolase marka Waterlase iPlus ve Epic lazer cihazlarım ile çok mutluyum.

Türkiye temsilcisi olan Unimed firmasının satış öncesi ve sonrası hizmetlerinin, iletişimin ve davranış şekillerinin aynı hassasiyet ile özenle devam etmesi pek Türkiye'de alışık olduğumuz bir durum değildi.

2 yılı aşkın süredir cihazlarımdan ve almış olduğum hizmet ve destekten son derece memnunum.

Teknoloji elinizde iken çalışmak bir başka keyifli oluyor, bu keyif beni çok mutlu ediyor.

Hastalarım mutlu, ben mutluyum.

Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Görüşler
Diş hekimi Can Altuğ Kaya

Dentorion Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği - Alsancak - İzmir

Unimed Tıbbi ve Analitik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. © 2019